EnglishEspañolItalianoFrançaisDeutsch日本語РусскийSlovensky
 
NOVINKY
Nová stránka Mutokukai

Nová stránka týkajúca sa činnosti Mutokukai Europe a činnosti klubov zo Slovenska združených v Mutokukai Europe je on line! 

NOVINKY
Semináre v roku 2013 aktuality

Najbližšie akcie pod záštitou Mutokukai na Slovensku: 20.apríl 2013 - aikido seminár a skúšky pre deti - Liptovský Mikuláš, 21.-23.6.2013 G.Steger - Spišská Nová Ves - aikido seminár.

NOVINKY
40 jahre Aikido - Zenon Kokowski
19 Október 2019
Germany
Z. Kokowski
NOVINKY
Aikido
19 - 20 Október 2019
Russia
S. Benedetti Shihan
NOVINKY
Aikido
26 - 27 Október 2019
Italy
S. Benedetti Shihan
NOVINKY
Aikido - Ryushin Shouchi Ryu
26 - 27 Október 2019
Spain
M. Salvador
NOVINKY
Aikido
08 - 10 2019
Ukraine
S. Benedetti Shihan
Návštevníkov od 5.septembra 2011
1361543
Mutokukai Europa
SPECIAL ACCOMMODATION FOR THE SUMMER SEMINAR IN ARENYS DE MUNT
There's the possibility to rent an apartment for 11 people in Arenys de Munt (1km from the centre of the village) at a special price for the period of the seminar.

Room distribution is as follows:
• 2 double
• 2 twin
• 1 with a bunk bed
• 1 single

Other facilities are: WiFi, Washing machine, Microwave, Dish washer, BBQ
3 toilettes and one large terrace (200 m2)

For any information please contact directly mutokukai@gmail.com

Mutokukai Europa

     Organizácia Mutokukai je štruktúrovaná ako decentralizovaný nebyrokratický organizmus, organizovaná ako sieť na výmenu informácií medzi praktizujúcimi bojové umenia. Každá národná pobočka organizácie má k dispozícii kompletnú administratívnu autonómiu. Táto autonómia umožňuje pružne riešiť vyniknuté situácie s ohľadom na osobitosť situácie v tej ktorej krajine -regióne. (Napríklad, je zrejmé, že správne otázky v záujme Francúzska sa týkajú Francúzov). Technický smer Mutokukai je zaistený "Technickým výborom" kooptovaným zakladateľmi. Nechceme byť federácia, vyhradzujeme si však právo vybrať (potvrdiť členstvo) všetkých naších členov. Členmi môžu byť tak jednotlivci, ako aj dojo prípadne skupina dojo. Skutočnosť, že ste členom Mutokukai aýmkoľvek spôsobom nevylučuje účasť v rámci iných organizácií či federácii alebo iných štruktúr.

     Mutokukai je apolitická a nemá v úmysle byť zapojená do federácie alebo súťažiť s federáciou. Federácie sú všade správne organizácie so zodpovednosťou organizovať športovú prax pod dohľadom ministerstva športu alebo alebo podobnou riadiacou štruktúrou (olympijský výbor a pod). Vo Francúzsku majú tieto organizácie delegované právomoci od ministerstva, aby mohli organizovať skúšky pre národné stupne a/alebo vydávať národné diplomy oprávňujúce výučbu aikido. Nie je naším zámerom zapojiť sa do týchto procesov. Mutokukai sa domnieva, že športové aktivity (rámec, duch a ciele) nemajú miesto v praxi aikidó alebo iných tradičných Budo. V Mutokukai zastávame názor, že prax aikidó (aj keď v je to fyzická aktivita) nemôže byť v žiadnom prípade  považovaná za "športovú činnosť". Presadzujeme "tradičné postupy" na základe učenia ktoré nám odovzdával Tamura Nobuyoshi Shihan a mnoho iných učiteľov s podobným pohľadom na výučbu (všetci študenti zakladateľa Aikido). Títo sa zámerne vyhli ministerstvu športu a správne zachovávali duchovné a kultúrne prvky v Budo . Prajeme si nechať šport športom.

     Otvorili sme hlavné dojo v Arenys de Munte na sever od Barcelony (Katalánsko) v Španielsku. Dojo je veľké 500m2 ( z toho 400m2 s tatami), recepcia a priestory pre praktizujúcich s možnosťou ubytovania. Mutokukai v súčasnej dobe čaká na oficiálne uznanie Aikikai - Aikido so Hombu.

Shihan Yamada Yoshimitsu je technickým poradcom a Malcolm Tiki Shewan a Stephan Benedetti sú zakladateľmi a technickí riaditelia.

Mutoku, nesebeckosť.

     Sútra srdca (Hannya Shingyô) popisuje samotnú podstatu budhistického učenia a činnosti Bodhisattvu (prebudenej bytosti). Jednou z cností bódhisattvu je, že mu chýba túžba po osobnom prospechu alebo získu pre seba. Múdrosť a súcit nie sú prostriedky na získanie prebudenia (Satori), ale je skôr súčasťou podstaty Buddhu. Práve tá "nesebeckosť" (mu-Toku), ktorá podmieňuje prebudenie(Satori) , teda aby sa v nás prebudil duch Bodhisattvu.

    Z rovnakého uhla pohľadu sa môžeme pozerať aj na prax aikidó. Túžba po technických stupňoch a tituloch iba posilňuje "pripútanosť" sa k veciam a je v rozpore so seba-rozvíjajúcou sa povahou "slobodného ducha" v Aikido.

Najdôležitejšia je "nesebecká" prax - tá prinesie skutočnú slobodu.